Procházka po městě

Home » O městě » Procházka po městě

Chrudim panoráma

Dominantu města, kterou uvidíte již z dálky, když přijíždíte k městu, tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze. Uprostřed Resselova náměstí lemovaného řadou starobylých měšťanských domů stojí barokní sochařsky bohatě zdobený sloup Proměnění Páně. Barokní průčelí staré původně renesanční radnice na severní straně náměstí dotváří nezaměnitelný ráz chrudimského centra.

Mydlářovský dům - muzeum loutekZ období renesance se nedaleko náměstí v Břetislavově ulici zachovala významná a pro Chrudim typická stavba s arkádami, orientálně působící trojitou věží zvanou hvězdárna a řadou reliéfních výjevů v průčelí - Mydlářovský dům. Ve starobylých interiérech domu dnes sídlí Muzeum loutkářských kultur. Loutky jsou jedním z atributů města také díky festivalu Loutkářská Chrudim, jenž má již více než padesátiletou tradici. Amatérští loutkáři se sem pravidelně sjíždějí a v prvním červencovém týdnu předvádějí své loutkoherecké umění. Je to ale také příležitost k osobním setkáním lidí téhož uměleckého zaměření ve velmi příjemné části roku na začátku letních prázdnin. V podloubí měšťanských domů ve Štěpánkově ulici jakoby se zastavil čas. Jen novodobé reklamní tabule a nabídka obchodů tam sídlících prozrazují, že doba již pokročila do počátku třetího tisíciletí. Ale krytá cesta pod arkádami měšťanských domů - v létě příjemně chladivá a v zimě a za deště ochraňující pěší před nepřízní počasí - slouží stejně dobře jako za časů dávných trhovců, formanů, sedláků, hospodyň a služek. Tento praktický stavební prvek mívaly kdysi i domy na celé jižní straně náměstí. Podloubí zajímavě doplňuje úzká tmavá fortna, zvaná Myší díra, která zhruba v jeho polovině vybíhá mimo plášť hradeb dodnes obepínajících přibližně tři čtvrtiny historického jádra města. Nejen střed města, ale i širší okolí nabízí řadu architektonicky zajímavých staveb. Jsou to především kostely s gotickými základy - sv. Kateřiny, sv. Michaela a Povýšení sv. Kříže.

Muzeum - sálDalší významnou stavbou, která patří k chloubě města, je komplex Muzea tvořený novorenesančním a novobarokním křídlem s nádherným bohatě zdobeným společenským a koncertním sálem a rovněž sbírkami Regionálního muzea dokumentujícími život ve městě a jeho blízkém okolí v dobách minulých. Stálé muzejní expozice nabízejí návštěvníkům mozaiku z historie Chrudimska, výstavu Uměleckého řemesla a Uměleckého plakátu. Secese má v Chrudimi důstojného zástupce i v podobě půvabné stavební památky - tzv. Kotěrovy vily, která jako jedna z mála staveb ve městě si alespoň ve svém exteriéru zachovala stylovou čistou tohoto ještě poměrně nedávno opomíjeného výtvarného směru.

  Stopy barokního umění dokumentuje kostel sv.Josefa ze 17. století, ve kterém nyní sídlí   Muzeum barokních soch. Byl součástí kapucínského kláštera budovaného od roku 1656. Vysvěcení kostela proběhlo v roce 1665. Nad vchodem do kostela je pískovcová socha sv. Josefa z roku 1702. Klášter byl po zrušení v roce 1949 zcela přestavěn. Prostory jsou využívány pro koncertní účely, výstavy či svatební obřady. Jejich součástí je i kinosál.

 

Divadlo Karla Pippicha - interiérK významným zástupcům moderní architektury 20. století dále bezesporu patří funkcionalistická budova Divadla Karla Pippicha od architektů Freiwalda a Böhma z roku 1933.

Novodobá architektura se na tváři Chrudimi podepsala nejen šedí panelových sídlišť podobně jako na mnoha jiných českých městech, ale obohatila městskou zástavbu i některými zajímavými objekty, které stojí za zmínku. V sedmdesátých letech 20. století vznikl komplex hotelu Bohemia na Masarykově náměstí a na sklonku let devadesátých byl postaven Dům s pečovatelskou službou v Soukenické ulici. Ve městě jsou 4 základní školy, 1 speciální škola, 1 základní umělecká škola, 6 státních středních škol, 3 soukromé střední školy a 1 střední odborné učiliště. Chrudim tak i v současnosti důstojně naplňuje atribut Athény východních Čech, který v 19. století Chrudimi přiřkl František Palacký.

Hradby v Lázeňské uliciChrudim je městem žijícím každodenním dynamickým rytmem s radostmi i starostmi jeho obyvatel, s ulicemi někdy až příliš zaplněnými auty, ale také s tichými zákoutími, parky a procházkovými trasami kolem řeky Chrudimky a revitalizovaného toku bývalého mlýnského náhonu, kde je tak příjemné se na chvilku zastavit, zamyslet se a porozhlédnout kolem. K posezení tu vybízí množství stylových restaurací, hospůdek a kavárniček, které se jako mávnutím kouzelného proutku vylouply ve starých měšťanských domech, v jejich sklepeních a na zahrádkách u hradeb.

Pro ty, kteří vyznávají sportovnější životní styl se tu nabízí plavání v krytém plaveckém bazénu, jízda na tobogánu s celoročním provozem a v letních měsících i osvěžení na letním koupališti s vodními atrakcemi. Příznivci ledové plochy tu najdou zimní stadión, který nezahálí ani v letním období: na speciální ploše je tu příležitost pro jízdu na in-line bruslích. Mladí adrenalinoví jezdci na skateboardech a kolečkových bruslích využívají unikátní skatepark. Rekreační cyklisté v Chrudimi a nejbližším okolí najdou terén vhodný k jízdě na kole, jejíž obtížnost si mohou zvolit dle svých fyzických možností od zcela pohodových tras až po poměrně náročné tratě vhodné pro horská kola.

Chrudim je příjemným místem, které stojí za to navštívit. Skýtá pestrou mozaiku atraktivních příležitostí pro široké spektrum návštěvníků, kteří hledají zábavu i poučení, sport i kulturu, historii i současnost.