Cyklostezka MAGMA

Home » Co vidět a zažít » Cykloturistika » Cyklostezka MAGMA

Magma neboli Malebný geologický maglajz. Tak je nazvána v České republice tak trochu unikátní cyklotrasa. Jako jediná totiž nabízí pohled do světa geologie.

Stezka měří celkem 56 kilometrů, vede územím Železných hor z Hlinska do Chrudimi a má osm zastávek s informačními tabulemi.
První takovou najdete hned na začátku trasy, na hlineckém nádraží. Velká část této cyklostezky vede místy, kde se dříve těžila žula, sem patří například Nasavrky, Křižanovice nebo Srní u Hlinska. Projedete ale také lokalitou, kde bylo asi před devadesáti miliony lety moře - Na Skalách u Rabštejnské Lhoty.
Průjezd Železnými horami se tak může stát jednodenním kurzem s geologickou tematikou. Spatříte zde řadu geologických jevů, které se objevily v období zhruba několik set milionů let.

Téma celé naučné stezky připomíná hned první zastávka po vyjetí z Hlinska - Horní Bradlo. V geologické terminologii bradlo znamená samostatný útes, a jeden takový najdete na západní straně obce na pravém břehu Chrudimky. Ze skály, která svažovala až do řeky, bylo vylámáno velké množství kamene na stavbu sklářské hutě, její nynější rozloha je tedy menší než kdysi.

Další informační tabule vás čeká v Nasavrkách U rybníka na severu obce. Zde umístili venkovní geologickou expozici, kde se dozvíte zajímavosti o hlubinných vyvřelinách na území geoparku Železné hory. U silnice od Nasavrk směrem do Hradiště uvidíte lom, kde ještě krátce po roce 1989 těžili žulu.

A návštěva Nasavrk se nemusí omezit jen na geologickou výuku. Za zastávku určitě stojí i keltské oppidum. Je to jediné oppidum ve východních Čechách, z větší části chráněné strmými svahy a Chrudimkou. Zavede vás k němu keltská stezka, která začíná u zámku a vede přes překrásnou přírodní rezervaci Krkanka a údolím řek Chrudimky. V zámku se nachází expozice „Po stopách Keltů“, která mapuje nejenom zvyky Keltů (třeba že si své vlasy tužili vlhkým vápnem), ale uvidíte například věrnou maketu oppida, pec na vypalování keramiky, stroj na mletí obilí nebo ženské šperky.
Další zastávkou na trase Magmy jsou Křižanovice. Vedle přehrady, která zásobuje pitnou vodou Chrudim i Pardubice, stojí za pohled a i chvilkové zdržení rezervace se skalnatým údolím Chrudimky s žulovými skalními výchozy a mrazovými sruby. Navíc na březích řeky rostou chráněné druhy rostlin.
Po úchvatném pohledu na peřeje a malé vodopády na potocích, které ústí do Chrudimky, pojedete dál až do Lukavice. Tato obec bývala známá těžbou a zpracováním pyritu, na přelomu 18. a 19. století patřila chemická továrna v Lukavici k největším v habsburské monarchii. Doly byly uzavřeny v roce 1892 a jejich zachovalé zbytky jsou dnes chráněny jako technická památka. A na místě zvaném Na hrádku najdete dub, jehož stáří je kolem 580 let. Obvod kmene má 710 cm a dosahuje do výšky 31 m.

Na další zastávce ve Škrovádu vás čekají příběhy o kamenících a pískovci a celá naučná stezka končí v Chrudimi ve směru na Píšťovy u Chrudimky u jezu Velryba. Na tabuli si přečtete verzi, jak se skála nakonec vzdala a řeka ji proměnila ve štěrk a balvany.

Jedna z informačních tabulí u lomu v Srní s vyznačeným vedením trasy v mapě:

MAGMA